เปิดวันบูรณาการโครงงานอาชีพ ครั้งที่ 12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานพิธีเปิดวันบูรณาการโครงงานอาชีพ และมอบโล่เกียรติคุณ, เกียรติบัตรคนดี ศรี ส.ภ.ค. ให้กับครู นักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบคุณงามความดีสมควรแก่การยกย่อง รวมทั้งรับชมการแสดงบนเวที และผลงานด้านอาชีพของนักเรียน ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 19/ม.ค./2562 - 22:32 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2279.html