ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ตำบล คำนาดี อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ของ สพฐ. โดยได้รับการต้อนรับจาก  นายวนัส พรมสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน    รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ทั้งนี้ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์   ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษา และติดตามการใช้ ระบบ Internet ในโรงเรียน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 16/ก.พ./2562 - 12:58 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2285.html