เปิดรั้วโรงเรียน “Open house” โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดรั้วโรงเรียน“Open house” สุวรรณพิทย์ 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทุ่งเมืองทอง  ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ยังได้เดินชมการจัดนิทรรศการทางวิชาการของครูและนักเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล พร้อมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 16/ก.พ./2562 - 12:58 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2305.html