โครงการรักษ์โพธิ์ทอง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ดำเนินโครงการต่อเนื่อง กิจกรรมรักษ์โพธิ์ทอง โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต ครูกิตติชัย สุดานิช ครูมนตรี ลคร แกนนำกิจกรรมคณะครูและนักเรียน สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา มอบรางวัลให้ห้องที่ลงพัฒนาเขตพื้นที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 14/ส.ค./2561 - 13:26 pm
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2308.html