โพนทองพัฒนาวิทยา-การประชุมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
jaturapad

การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา และ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

คณะครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเทิดทูน สุจารี
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
jaturapad
รูปภาพของ jaturapad
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 09/มี.ค./2561 - 5:16 am
ชื่อ นายจตุรภัทร ประทุม
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพนทองพัฒนาวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2321.html