เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นซาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญ และการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ,ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ ,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี และโรงเรียนเอกชน เป็นต้น

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 16/ก.พ./2562 - 12:58 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2332.html