"พบปะกาแฟยามเช้า" ครั้งที่ 1

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 7.30 น ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะกาแฟยามเช้า" ครั้งที่ 1 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม เป็นประธาน ซึ่งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วม โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 16/ก.พ./2562 - 12:58 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2339.html