เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถ”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) การบูรณาการ Aative Learning และ STEM EDUCATION ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ ครูผู้สอนในสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ จำนวน 264 คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 16/ก.พ./2562 - 12:58 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2358.html