อบรมพัฒนาครู ในหัวข้อ สอนอะไร สอนอย่างไร ในศตวรรษที่ 21

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattawut

......ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการ สอนอะไร สอนอย่างไร ในศตวรรษ ที่ 21
.......โดยมีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายทิศทาง เป้าหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากทีมศึกษานิเทศก์ สพม.27 และคณะครูที่มีความรู้ความสามารถ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเดชา บุตรพรม
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattawut
รูปภาพของ nattawut
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 26/ต.ค./2561 - 12:38 pm
ชื่อ ณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ
ตำแหน่ง ครู
สังกัด เมยวดีพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2396.html