เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Suban

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบุูชา
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ได้ร่วมทำบุญ และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โดยกิจกรรมมีการไหว้พระ รับซีล รับพร และเวียนเทียน รอบหอประชุม
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่...http://www.chkp101.net/2018/Wishkkaboocha2018.htm

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายทิวา วรโยธา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Suban
รูปภาพของ Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/ส.ค./2561 - 14:55 pm
ชื่อ สุบรรณ ไชยลาภ
ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2456.html