โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันนี้ 1 มิถุนายน 2561 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีนางสาวธารินี มะลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และเพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และให้นักเรียนสามารถจัดการอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จึงได้จัดให้มีการอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนในสังกัด 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม ทุ่งกุลาทอง เมืองแสนสามารถวิทย์ และสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ขอขอบคุณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบรสงครามที่อำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่การดำเนินการและเป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 17/เม.ย./2562 - 10:13 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2458.html