วันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

เนื่องด้วย15 ค่ำเดือน 6 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น วันต้นไม้แห่งชาติ  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ท่านรองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต และหัวหน้างานคือคุณครูกิตติชัย สุดานิช ร่วมกับคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นนักเรียน ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 14/ส.ค./2561 - 13:26 pm
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2473.html