เชียงขวัญพิทย์เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Suban

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนขึ้น นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศฃาติ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.chkp101.net/2018/Ethics2018.htm

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายทิวา วรโยธา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Suban
รูปภาพของ Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/ส.ค./2561 - 14:55 pm
ชื่อ สุบรรณ ไชยลาภ
ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2495.html