เชียงขวัญพิทย์รับการประเมินทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Suban

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ต้อนรับคณะประเมิน
ทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยนักเรียนที่รับประเมิน
คือนายอภิสิทธิ์ อุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/2 โดยได้รับความร่วมมือ
จากชุมชน ผู้ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

นายทิวา วรโยธา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Suban
รูปภาพของ Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/ส.ค./2561 - 14:55 pm
ชื่อ สุบรรณ ไชยลาภ
ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2530.html