ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kansamida

ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐น.
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน และรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน
 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kansamida
รูปภาพของ kansamida
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 21/ส.ค./2562 - 9:33 am
ชื่อ กาญจน์สมิดา วิชาสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สามขาท่าหาดยาววิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2536.html