เชียงขวัญพิทย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลุทธย์เพื่อพัฒนาองค์กร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Suban

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยามคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนกลุทธย์เพื่อพัฒนาองค์กร ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
โดยการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน โดยใช้ SWOT ANALYSIS
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษษขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันวิเคราะสถานภาพของโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชฯ์ ในการที่จะนำไปวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.chkp101.net/2018/Swot2018.htm

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายทิวา วรโยธา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Suban
รูปภาพของ Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/ส.ค./2561 - 14:55 pm
ชื่อ สุบรรณ ไชยลาภ
ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2538.html