กิจกรรมทัศนศึกษา และนำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Psw3423

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานกับ...คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดกิจกรรมกรรมครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้  ให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Psw3423
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/ธ.ค./2562 - 14:31 pm
ชื่อ พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2545.html