ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

25 มิถุนายร 2561 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ณ ห้องประชุม สพม.27  โดยมีนายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้เกียรติเป็นประธาน นางศุภวรรณ อดกลั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คือ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาผู้เข้ารับการอบรมในการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 2.จัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา และในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 สำหรับนำไปใช้จัดทำแผนอัตรากำลัง และเป็นฐานข้อมูลในการบริหารอัตรากำลังต่อไป ผู้เข้าร่วมคือผู้ที่รับผิดชอบด้านอัตรากำลัง จำนวน 60 โรงเรียน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 25/มี.ค./2562 - 8:52 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2573.html