โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
titaya

โรงเรียนทรายทองวิทยา ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานฝันสู่ครอบครัวอบอุ่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ วัดธาตุสุนทร ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
titaya
รูปภาพของ titaya
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 20/ส.ค./2561 - 12:07 pm
ชื่อ ทิตยา พลขีดขีน
ตำแหน่ง ครู
สังกัด ทรายทองวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2595.html