โพธิ์ทองคารร่วมแข่งขันโครงงานนักเรียน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จัดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ได้ส่งโครงงานเข้าประกวดจำนวน 5 โครงงาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ สาระประวัติศาสตร์                       ณ โรงเรียนขัติยะวงษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 15/ก.ค./2562 - 11:17 am
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2613.html