เชียงขวัญพิทยาคมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร โดย มมร.

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Suban

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดโครงการ
จริยธรรมสัญธร ณ หอประชุมของโรงเรียน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์
วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และพระอาจารย์
วิทยากรจากวัดวิมลนิวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาส
วัดวิมลนิวาส มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผลการจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายทิวา วรโยธา
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Suban
รูปภาพของ Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/ส.ค./2561 - 14:55 pm
ชื่อ สุบรรณ ไชยลาภ
ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2625.html