34 ปี สถาปนาโพธิ์ทองวิทยาคาร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์  คณะครู บุคลากร นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 กรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับบำเพ็ญกุศลและทำบุญสนับสนุนการจัดการศึกษา และเพื่อให้โรงเรียนได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครูให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 15/ก.ค./2562 - 11:17 am
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2626.html