แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนและนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี และร่วมสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นแบบอย่างของความกตัญญูที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระราชชนนีในการสืบสานและต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 15/ก.ค./2562 - 11:17 am
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2680.html