โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Psw3423

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลโพนทอง เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ถึงภัยอันตราย  และความเสี่ยงต่อยาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงพิษภัย และบทลงโทษ  ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Psw3423
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/ธ.ค./2562 - 14:31 pm
ชื่อ พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2684.html