สัปดาห์ห้องสมุด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-12.50 บริเวณห้องสมุดโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  โดยมี นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร เป็นประธาน และนางสาวชุติมา พันธะไชย หัวหน้างานห้องสมุดกล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม"บิงโกคำศัพท์" กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมและกิจกรรมหนอนหนังสือคนเก่ง(ค้นหาหนังสือ) หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 15/ก.ค./2562 - 11:17 am
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2725.html