กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Psw3423

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ส่งเสริมให้นักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อสถาบันครอบครัวและสังคม  ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Psw3423
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/ธ.ค./2562 - 14:31 pm
ชื่อ พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2730.html