อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา “เทคนิคการให้คําปรึกษา”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา “เทคนิคการให้คําปรึกษา” วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ในครั้งนี้ 1.เพื่อพัฒนาข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ให้มีความรู้ และความเข้าใจ สามารถให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาและร่วมกันจัดหาแนวทางการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จึงจัดให้มี การอบรม ฯ ให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 60 คน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีึมวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 20/มิ.ย./2562 - 14:15 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2799.html