พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อันประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน ร่วมในพิธีวันคล้ายวันเสด็จสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยนายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมวางพวงมาลา ในพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกลาง (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพระราชประวัติโดยสังเขป:

            พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า "เจ้าฟ้ามงกุฎ สมมติเทวาวงศ์พงษ์อิศรกษัตริย์" เสด็จพระราชสมภพในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในรัชสมัยแห่งรัชกาลที่ 1 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 และเป็นลำดับที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสวยราชสมบัติในปีพ.ศ. 2394 มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 82 พระองค์ และดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา 16 ปี 6 เดือน พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 รวมพระชนมพรรษา 64 พรรษา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2844.html