เปิดการอบรมพัมนาครูแนะแนว โรงเรียนในสังกัด สพม.27

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมพัมนาครูแนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ให้แก่ครูละบุคลากรแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.27 ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนางานแนะแนว นำไปสู่การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่การมีงานทำต่อไป ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ้ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 17/เม.ย./2562 - 10:13 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2845.html