หนองพอกวิทยาลัย จัดอบรม OBECQA

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
phokwit

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)” โดยมีนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติ คณะวิทยากรจากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพฑูรย์ มนตรี รองอดุลย์ แสงคำ ดร.พรชัย กำหอม นายธีรดนย์ โพธิ์คำ และนางสาวธารินี อุดมรัตน์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ เข้าใจการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมถึงแนวทางวิธีการเขียนรายงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ภาพข่าวเพิ่มเติม www.facebook.com/pg/phokwit/photos/?tab=album&album_id=938666636332609&_...

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
phokwit
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 11/มิ.ย./2563 - 20:13 pm
ชื่อ สุพร มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
สังกัด หนองพอกวิทยาลัย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2850.html