มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กลุ่มที่ 1 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กลุ่มที่ 2 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม และ นายถวาย  เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กลุ่มที่ 3 ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ซึ่งการจัดงานกำหนดเป็น 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 03/มิ.ย./2563 - 22:17 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2902.html