ติวฟรี.คอม

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

28 พฤศจิกายน 2561 นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการติวฟรี โดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยริเริ่มจากโครงการติวฟรี.com ซึ่งได้ ร่วมกับติวเตอร์ดังระดับประเทศจัดติวเข้มทุกวิชา เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ โดยเริ่มจากการติวฟรี ติวเข้มเฉลยและวิเคราะห์ ข้อสอบ O-NET ปี 2559 และ 2560 จากนั้นจะมีรายวิชาติวเข้มปรับพื้นฐานเพื่อสร้าง ความเข้าใจและเตรียมตัวสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จนถึงปัจจุบันที่มีบทเรียนมากถึง 955 บทเรียน ที่นักเรียนสามารถ เรียนได้ผ่านเว็บไซต์ติวฟรี.com หรือ แอปพลิเคชันติวฟรี รวมถึงโปรแกรมออฟไลน์ที่ อํานวยความสะดวกสําหรับสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันโครงการติวฟรี ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบกับติวฟรี และได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 400 กว่าโรงเรียน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 13/ต.ค./2562 - 21:02 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2960.html