รับมอบห้องไตรสิกขา ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 เป็นประธานพีธีเปิดการรับมอบห้องไตรสิกขา ด้วย ดร.นทีและดร.สุมาลัย ศิริพานิช ได้มีกุศลจิตในการการบริจาคทุนทรัพย์ปรับปรุงและตกแต่งห้องไตรสิกขา สำหรับใช้เป็นสถานที่ให้คณะครูและนักเรียนใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2987.html