ผ้าป่าสามัคคี ครอบครัว สพม.27

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

18 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศลสาธารณประโบชน์ โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 ประธานในการจัดงานครั้งนี้ ผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและน้ำใจจากโรงเรียนในสังกัด หน่วยงานราชการต่างๆที่ได้มองเห็นความสำคัญในครั้งนี้ ยอดผ้าป่ามากกว่า 500,000 บาท

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดคลิก

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3003.html