เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1  โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3015.html