มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันพฤหัวสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.ศักดินนท์ วิชวรีย์  นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3016.html