ประเมินเชี่ยวชาญ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

ขอขอบพระคุณทุกสหวิทยาเขต ทุกโรงเรียน ทุกการแสดง ที่ทุมเทจัดขึ้น สำหรับการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะเชี่ยวชาญในวันนี้

ภาพทั้งหมดดาวน์โหลดที่นี่

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3044.html