ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Best Practice วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62
1. เกียรติบัตรโรงเรียนที่นำเสนอผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) คลิกที่นี่
2. เกียรติบัตรบุคคลผู้มีผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม  คลิกที่นี่
3. เกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 03/มิ.ย./2563 - 22:17 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3053.html