หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
phokwit

"หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA"
วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการนำเสนอเตรียมการประเมิน รางวัล “การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)” โดยได้รับเกียรติ คณะวิทยากรจากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพฑูรย์ มนตรี รองอดุลย์ แสงคำ   ดร.พรชัย กำหอม นายธีรดนย์ โพธิ์คำ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
phokwit
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 05/ก.ค./2562 - 14:39 pm
ชื่อ สุพร มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
สังกัด หนองพอกวิทยาลัย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3063.html