พิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการพระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยะภาพพระราชกรณียกิจ ในรัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงค์ รองเลขาธิการ กศน. รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธการ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3069.html