ร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ในโครงการ " ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศน์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2561 " โดยสมาคมศึกษานิเทศน์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3083.html