อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นปรธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP โดยมี นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการคืนครูให้นักเรียน จึงได้พิจารณาจัดสรรผู้ปฏิบัติงานธุรการ ให้ครบทุกโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการได้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 13/ต.ค./2562 - 21:02 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3110.html