ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nongnapat
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nongnapat
รูปภาพของ nongnapat
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 24/ก.ย./2562 - 7:55 am
ชื่อ นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3117.html