ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
3. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
​4. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
5. ​ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
6. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
7. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
8. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
9. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
​10. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
11. ​นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
12. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 10/ก.ค./2563 - 22:09 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3165.html