หนองพอกวิทยาลัย ประเมิน OBECQA

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
phokwit

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม สพฐ. ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดร.นิพนธ์ เสือก้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. ผอ.ปรีดา รำมะนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาววิภาพร ชิณะแขว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน สตรีสิริเกศ โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้บริหาร ครู-บุคลากร ตัวแทนนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ภาพข่าวเพิ่มเติม
http://gg.gg/efrxn

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
phokwit
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 13/ก.พ./2563 - 6:28 am
ชื่อ สุพร มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
สังกัด หนองพอกวิทยาลัย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3220.html