โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kruNok

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ผอ.ชอบ ธาระมนต์ ดร.กุศล ศรีสารคาม 
ผอ.สุนทร สีหานาม นายทองคำ ชาญศึก และ นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน

นายศักดิ์ศรี วจีภูมิ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kruNok
รูปภาพของ kruNok
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 06/ก.ค./2562 - 21:37 pm
ชื่อ วนัสนันท์ คูคำ
ตำแหน่ง ครู
สังกัด เสลภูมิ
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3233.html