โพธิ์ทองวิทยาคารประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารนำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากร นักเรียน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2562 โดยในการออกประเมินในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ เพิ่มเติมจากกรรมการผู้ออกประเมิน เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย 100% ต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 15/ก.ค./2562 - 11:17 am
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3256.html