ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ตรวจติดตามและนิเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

1 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำโดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้การต้อนรับ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 12 ได้ตรวจติดตามและนิเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. ระยะที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยได้รับคำชมว่าการเตรียมข้อมูล เตรียมความพร้อมในการนำเสนอครบถ้วนดีมาก และมีผลงานเห็นได้อย่างชัดเจน ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ประธานสหวิทยาเขต และโรงเรียนที่เข้าร่วมการนำแสดงผลงานในครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดรูปภาพที่นี่

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3293.html