พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันที่ 21 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนธงธานี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบ นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้รับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 31/มี.ค./2563 - 7:05 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/335.html