ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

31 สิงหาคม 2562 ในเวลา 13.30 จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นำโดย ดร.ปราโมท ภูมิพันธ์ ประธานศูนย์ เพื่อให้คณะทำงานได้ออกสำรวจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยครูและนักเรียนที่มีผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย โดยแบ่งทีมออกเป็นสองสายงานเพื่อออกสำรวจในพื้นที่เพื่อรายงานความเสียหายทั้ง 18 โรงเรียน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3367.html